Essence Release System®
Essence Release Journey - en terapeutisk proces
og en værktøjskasse med de 7 Essence Tools
Den frisætter dine blokeringer omkring selvkærlighed og frigør dit sjæls potentiale.

HVAD KAN ESSENCE RELEASE SYSTEM® (ERS)?

Essence Release System frisætter dine blokeringer omkring selvkærlighed og frigør dit sjæls potentiale.

Den viser dig  døren til din egen ESSENS og dermed at gå skridtene fra autopilot til VÅGEN BEVIDSTHED og lærer dig at få det ind i din hverdag med familie, børn, arbejde og pligter.

Du finder indre fred med hvem du er og hvad du kommer fra.

ERS og Essence Tools giver dig værktøjerne til et liv levet fra HJERTET, så det bliver tydeligt for dig, hvilken vej du skal gå.

ERS giver dig FULD FRIHED i dit parforhold, fordi du lærer, hvordan du gør dig selv lykkelig uden afhængigheden af en partner.

HVAD ER ESSENS/ESSENCE?

Essens/Essence er kernen i ethvert menneske og kilden til meningsfuld lykke.

Essens er kernen i ethverts menneske, barn som voksen. Den der giver identitet og mening og som rækker ud over egoets basale behov. Det er kilden til meningsfuld lykke og behovet for at gøre en forskel i den store sammenhæng.

Det synes som om at barnet har fuld kontakt til sin essens i de første leveår, men livets vej, gør at det kobler sig til ego’ets overlevelse og mister din vitale kontakt i kampen for overlevelse. Som voksen, når længslen kalder eller vi rammes af meningsløshed af den ene eller den anden grund påbegynder vi en rejse tilbage til vores kerne, vores essens.

Vi har alle et unikt bidrag at give til verden.

Den er det, i os, som forbinder os med den helhed, som vi er en del af.  Når du er i kontakt med din essens giver livet en større mening, fordi du er i kontakt med DIN større mening og dit bidrag til livet. Vi har alle et unikt bidrag at give, noget som udvikler det gode, det sande og det skønne i verden.

Essens kan ikke opleves med den analytiske hjerne for det er REN energi. En energi med så høj frekvens at den måles som lys.

Når du er i kontakt med den essens og det lys opleves livet fuld af positiv energi og en lykkefølelse som “at komme hjem”.

Essens er dit hjem i dig, der hvor livet giver mening i dig selv og i verden.

HVAD ER ESSENCE RELASE JOURNEY?

Essence Release Journey er første del af Essence Release System. Det er en dybdegående proces som transformerer din historie om lidelse og smerte til lys, kærlighed og potentiale. Ved hjælp at 8 spørgsmål og en GIV SLIP proces kommer du dybt ind i dine sjæls kamre og frisætter lagret energi. 

Du kommer i kontakt med dit sande væsen.

Du oplever herefter at være i kontakt med dit sande væsen, du kan mærke din sjæls lys og du VED hvem du ER. Kort sagt så kommer du tilbage til dig SELV, og fri af de roller og opfattelser du har skabt din barndom og som styrer dit voksen liv. Dit SELV, dit lys  og den ubetingede kærlighed kan sammenfattes i din ESSENS og med den åben og tydelig kan du gå fremad som et skabende, legende væsen, der udfylder dit højeste potentiale.

Det er en meget smuk og enkel proces.

8 trin, der tager dig til det rum i dig der rummer den blokering, der skygger for dit lys. Det en meget smuk og enkelt proces, der også bærer lysets  magi i sig. Du opdager, at det du troede var umuligt opløses let i dig eget lys.

Essence Release Journey er en metode til selvhealing og til at vågne til din højere bevidsthed til dit eget indre lys og sandhed.

Metoden har dybe rødder.

Metoden er udviklet af Chalotte Inannah Fruergaard, grundægger af Sophia Instituttet. Den har sine rødder i bl.a. NON dual psykologi, systemteorien, kvantefysikken, neurovidenskabe og den shamanistiske tilgang.

Vi holder kurser og uddannelse i Essence Release Systemet

DE 7 ESSENCE TOOLS

De 7 essence tools skal ses som døråbnere og hjælper til at opbygge en vågen bevidsthed og leve et liv der er i sammenhæng med hjerne og hjerte. Når du arbejder med disse værktøjer, åbner du for hjertet så din ESSENS frit kan lyse og være med til at leve et fredfyldt liv i overenstemmelse med dig selv og dine værdier.

ESSENCE TOOLS-2

BETYDNINGEN AF DE 7 ESSENCE TOOLS:

1#NUET
1#NUET
Læs mere
Nu'et er det eneste sande udgangspunkt, da både fortid og fremtid er ikke længere eksisterer. Har du svært ved at være i nuet, er du bundet af din historie, der bor i dit EGO, som kun handler om at overleve. Ikke meget ESSENS dér. Den vågne bevidsthed har sin plads i NUET. Det indeholder meget mere end bare tiden.Nu'et er porten til det ukendte til alle muligheder.
2#GAVMILDHED
2#GAVMILDHED
Læs mere
At være gavmild fra et stort hjerte, båret af kærlighed er i direkte forbindelse med din essens. Jo mere du giver fra dette sted, jo mere er der at give og jo mere modtager du. Det er loven om tiltrækning. Denne gavmildhed handler om at give af dine talenter, din visdom, din even til at tilgive og acceptere. En nøgle til din essens. Du giver til en universel energi, der giver tilbage. For at kunne give fra din essens, skal du VÆRE større end dit EGO's historie.
3#SANDHED
3#SANDHED
Læs mere
Din vågne bevidsthed kræver det ultimative af dig - sandheden. At du er villig til at se i øjne både det ubehagelige og det fantastiske. For den, der skjuler noget, vil det altid skygge for det sande lys fra ESSENSEN. Sandheden skal sætte dig fri. Dine celler er lavet er LYS - du er LYS. Dit EGO's historie om adskillelse, kamp og et ituslået hjerte er IKKE sand men en fortælling, der skygger for din vågne bevidsthed. Sandhedens værktøj hjælper dig til at fokusere på det rigtige.
4#HJERTEKOHÆRENS
4#HJERTEKOHÆRENS
Læs mere
En holistisk tilstand i hjernen og hjerte, der skaber helhed og enhed mindre adskillelse i dit system. Dit nervesystem, hjerte-kar, hormonelle og immunsystem fungerer sammen effektivt og harmonisk. Følelser som værdsætellse påskønnelse, omsorg, medfølelse eller kærlighed, bringer dig i en tilstand af sammenhæng. Alt dette er alfa og omega for at kunne stå i din ESSENS.
5#KRAFTEN
5#KRAFTEN
Læs mere
Hvis du skal slippe de historier om dig selv, der holder dig lille og fastlåst i fortiden, gør du det kun hvis du har noget i bytte. At anerkende en kraft, der er større end dig selv, dit "lille " JEG og dine historier om adskillelse, åbner for det store felt af healing, muligheder og den vågne bevidsthed, der skal til for at leve et bevidst, åndeligt liv. Denne kraft er ikke begrænset til en bestemt religion, men findes som kernen i alle de store fortællinger.
6#TAKNEMMELIGHED
6#TAKNEMMELIGHED
Læs mere
Den følelse, der ligger tættest på din skaber kraft, er taknemmelighed. Den kommer direkte fra din ESSENS. At mærke din taknemmelighed dagligt overskriver dine negative uproduktive tanker og sender dig direkte i hjertet. Taknemmelighed flytter dit fokus fra din personlighed tilbage til din vågne bevidsthed. Alle de gode følelser er tilgængelige i kølvandet på taknemmelighed. Med dette værktøj fortæller du din hjerne at alt er vel, dit sind falder til ro og døren til muligheder åbner sig.
7#ÅBENT FOKUS
7#ÅBENT FOKUS
Læs mere
Tør du stoppe med at regne den ud? - Åben fokus er det mest krævende ESSENCE TOOL og derfor også det sidste, du træner. Et åbent fokus kræver, at du ikke fokuserer på dine problemer, dine ting, dine relationer, dine strategi og kontrol af fremtiden (som i virkelig er din fortid i spil), men slipper ALT dette. Det har en mærkbar virkning på dit helbred, din healing og det åbner direkte for din højere bevidsthed, med hvilken du kan genskabe dig selv og hele dårligt helbred og ufrugtbare relationer.
Tidligere
Næste

Har du ikke allerede stiftet bekendskab med bogen, “Det handler om kærlighed, kan den anskaffes her.