ØNSKER DU SPIRITUEL UDVIKLING?

Søger du kurser i personlig og spirituel udvikling?  Mærker du en længsel for at forstå sammenhængen imellem krop- sind -ånd? Det bliver mere og mere tydeligt for mange af os at det ikke længere er nok at have, karriere penge og materiel rigdom. 

Der synes at foregå en global opvågning af menneskets sande natur. Et kald på en indre ordentlighed og på en opvågnen til sandhed og kærlighed i verden. Hvis du læser på denne side, er du sandsynlig vis en af dem, de søger en dybere forståelse af “hvem er jeg” og “hvorfor er jeg her?”

Vores “sande natur” er noget helt andet end det ydre billede, vi har af os selv, af vores roller og de historier vi fortæller. Vi er så meget mere og denne opdagelse kræver en anden opmærksomhed end den din analytiske sind  er i stand til.Det er en helt ny vej du skal gå. Vejen til at møde og se din “sande natur” er en vej indad, ind i hjertets kraft og ind i den dybe bedvidsthed, du består af i din sjæls indre. Det er nye måder at tænke på, det er en helt nu forståelsesramme end du måske er vant til og et andet sæt værktøjer end du har lært i den “gamle” verden.

Hos os i Sophia Instituttet, har vi mere end 30 års erfaring i at beskæftige os med personlig  og spirituel udvikling. Vi tilbyder vi dig kortere og længerevarende kurser der fører dig ind i bevidsthedens verden og som lærer dig bevidsthedens sprog og som sammen med dig undersøger hvad, der menes med “den sande natur”. 

Det handler om at forstå indad og leve udad. At bringe dine indre indsigter til ydre handlinger. At blive det menneske, du ønsker at være og være med at skabe en verden, der er god for os alle.

Vi tilbyder dig løbende kurser, hvor du kan fordybe dig i din egen rejse og udvikling mod større bevidsthed og et liv i fred og kærlighed. Vores kurser omhandler essentiel livsvisdom og vejen til større bevidsthed. Vi lærer dig at finde vejen til dit hjertes visdom og finde din rette vej fremad i livet og vi lærer dig principperne for holistisk personligt lederskab.

KÆRLIGHED – VÅGNE PARFORHOLD – SPIRITUEL OPVÅGNING  – ESSENTIEL LIVSVISDOM – MEDITATION